SECURITY SCAN

IeTee Solutions

SECURITY SCAN

Ontdek of uw ICT-omgeving voldoende beschermd is tegen cyberaanvallen en bedreigingen van vandaag. Wij komen bij u op locatie en voeren een scan uit. Met deze Security Scan geven wij u inzicht over de beschikbaarheid van bedrijfsgegevens, medewerkers, apparaten en data.

 

 

 

 

De Security Scan bestaat uit drie onderdelen:

U bent geheel vrij te kiezen voor één of meerdere van de onderdelen van de Security Scan.

VULNERABILITY ONDERZOEK

Een Vulnerability Onderzoek heeft als doel het beschermen van de ICT-systemen tegen bedreigingen, door de ICT-kwetsbaarheden te identificeren en te rangschikken. De klant krijgt op een gestructureerde wijze inzicht in de veiligheid van alle onderzochte ICT-systemen. Het onderzoek kan periodiek herhaald worden en zelfs als abonnement worden afgenomen. Vulnerability Onderzoeken kunnen onderverdeeld worden in externe en interne onderzoeken. Een extern onderzoek richt zich op de maatregelen die genomen zijn om gevaren van buitenaf af te wenden. Bij een intern onderzoek wordt er onderzoek gedaan naar de mate van beveiliging van uw huidige ICT-omgeving.

Vulnerability Onderzoek

PENETRATIETEST

Een penetratietest is een toets van één of meer computersystemen op kwetsbaarheden. Bij deze test doet onze ethical hacker zich voor als echte hacker. Via deze weg krijgen wij toegang tot de ICT-omgeving. Op deze manier kunnen de zwakke plekken worden gevonden.

PHISHINGTEST

Door middel van het uitvoeren van een phishingtest wordt gemeten in hoeverre medewerkers adequaat handelen na het ontvangen van een phishingmail. De resultaten van een dergelijke phishingtest kunnen als nulmeting dienen voor bijvoorbeeld een security awareness campagne. Daarnaast zal een (periodieke) of terugkerende phishingtest medewerkers alerter maken op verdachte e-mails.

Het laten uitvoeren van een phishingtest is de beste manier om optimaal inzicht te krijgen in het bewustzijnsniveau van collega’s over het onderwerp phishing én in het niveau van uw ICT-beveiliging. Na het afnemen van de phishingtest kunt u zelf beslissen welke vervolgstappen u wilt zetten op het gebied van de menselijke én technische factor van informatiebeveiliging.

Hartelijk dank voor uw interesse in onze beveiligingsdienst. Laat uw gegevens achter en wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Leave this field blank

<- Ga terug naar beveiligingsoplossingen.